Forside | Søgaard | Østersøen på Stueetage | Udsigten på 1. sal | Kontakt

 

Lydia & Birger Haue-Hansen - Randkløvevej 4 - DK3751 Østermarie - Tel: +45 56470250

Bornholm   Bornholm
'.LF.''; // phpwcms Default header settings //$gmdate_timestamp = time(); // + date('Z'); if($phpwcms['cache_timeout']) { header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + $phpwcms['cache_timeout']) .' GMT'); header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', empty($row['article_date']) ? time() : $row['article_date']) .' GMT'); header('Cache-Control: public, max-age='.$phpwcms['cache_timeout']); header('Pragma: public'); } // write phpwcms release information in a custom HTTP header header('X-phpwcms-Release: ' . $phpwcms["release"] . ' ('.$phpwcms["release_date"].')'); // retrieve complete processing time list($usec, $sec) = explode(' ', microtime()); header('X-phpwcms-Page-Processed-In: ' . number_format(1000*($usec + $sec - $phpwcms_rendering_start), 3) .' ms'); // print PDF if($aktion[2] === 1 && defined('PRINT_PDF') && PRINT_PDF) { require_once (PHPWCMS_ROOT.'/include/inc_front/pdf.inc.php'); } // send buffer to browser ob_end_flush(); ?>